Felhasználási feltételek

 

1.              Bevezetés

1.1.       JóDolgos.hu honlap üzemeltetője egy egyéni vállalkozás. (továbbiakban: Szolgáltató)

Név:

Györkös-Tavaszi Mónika ev.

E-mail:

info@jodolgos.hu

Telefon:

+36/30/ 179-9291

Székhely:

8400 Ajka, Gyöngyvirág utca 4.

Nyilvántartási szám:

53062392

Adószám:

69355420-2-39

1.2.        Kérjük, hogy a jelen felhasználási feltételeket alaposan olvassa végig, mielőtt JóDolgos.hu-t használni kezdené. A JóDolgos.hu használatával Ön elfogadja a jelen felhasználási feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a honlapon. Ha az alábbi felhasználási feltételeket nem fogadja el, kérjük ne használja a JóDolgos.hu-t és ne vegye igénybe annak szolgáltatásait. Kérjük, hogy a felhasználási feltételeket rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak a honlap használatára vonatkozó feltételekre.

1.3.        Jelen felhasználási feltételek a JóDolgos.hu szolgáltatásait alkalmi-, szezonális és filmipari statiszta munkák keresőiként, munkavállalóként igénybe vevő magánszemélyek (a továbbiakban: „Felhasználó”) általi felhasználásra vonatkoznak. A JóDolgos.hu szolgáltatásait munkaadóként, vagy munkaadó megbízottjaként igénybe vevők általi felhasználásra nem jelen felhasználási feltételek, hanem a honlapon szintén elérhető Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

1.4.        A JóDolgos.hu-ra belépő, a honlapon regisztráló, illetve a honlapon elérhető szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő Felhasználók személyes adatait a Szolgáltató a honlapon elérhető adatvédelmi tájékoztatóban foglalt elveknek és rendelkezéseknek megfelelően kezeli. Kérjük, hogy a jelen felhasználási feltételeken kívül az adatvédelmi nyilatkozatot is figyelmesen olvassa el, mert az adatvédelmi nyilatkozat fontos rendelkezéseket tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

2.              A szolgáltatás célja

2.1.        A JóDolgos.hu-n elérhető szolgáltatás arra irányul, hogy az alkalmi munkát kereső személyek az erre kialakított felületen keresztül értesüljenek a honlap szolgáltatásait munkáltatóként igénybe vevők aktuális állásajánlatairól, illetve ezekre jelentkezésüket leadják a honlap által generált önéletrajz formájában. Az önéletrajz a Felhasználó által megadott általános adatokat tartalmazza, valamint kapcsolatfelvételi információkat továbbit a Munkáltató felé. Amennyiben a Munkáltató adott Felhasználót kiválaszt munkavégzésre, és ezt a Felhasználó által elfogadásra kerül, a Felhasználó személyes adatai a Munkáltató rendelkezésére bocsájtódik további dokumentáció és NAV-hoz való bejelentés céljából. Ezek az adatok opcionálisan kitölthetők a honlapon, kötelezővé nem tehetők.

 

2.2.        A Felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy a JóDolgos.hu-n elérhető állásajánlatok között különböző szempontok szerint böngésszenek akár regisztráció nélkül is, továbbá regisztráció után az álláskereséshez szükséges adataikat, fényképüket és egyéb bizalmas adataikat feltöltsék, választásuk szerint online hírlevelekben értesüljenek a legfrissebb munkákról, illetve jelentkezzenek a JóDolgos.hu-n regisztrált munkáltatók által meghirdetett alkalmi/szezonális/filmipari statiszta munkákra.

 2.3.        Munkáltatónak minősülnek a JóDolgos.hu-val szerződéses jogviszonyban álló jogi személyek és más szervezetek illetve magánszemélyek, akik valós munkaerőigény kielégítése céljából a JóDolgos.hu-val a munkaerőpiaci szolgáltatásainak igénybevétele céljából szerződést kötöttek. Munkáltatók lehetnek leendő munkáltatók, vagy akár munkaközvetítők, diákszövetkezetek is. Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkáltató által meghirdetett állásokra való jelentkezés után a munkáltatókhoz eljutnak az előzetesen a Felhasználó által megadott általános adatok és a feltöltött kép is. Ezeket a Munkáltató a Felhasználó alkalmasságának megítélésére és közvetlen kapcsolatfelvétel céljából-mint önálló adatkezelők-felhasználhatja. Amennyiben a Munkáltató kiválasztja a Felhasználót munkavégzésre és a Felhasználó ezt elfogadja, egyéb bizalmas adatok kerülnek át a Munkáltatóhoz a NAV-hoz történő előzetes bejelentés, illetve esetleges egyszerűsített munkaszerződés és foglalkoztatási igazolás kiállítása céljából.

 

3.              Igénybe vehető szolgáltatások

3.1.        Regisztráció nélkül igénybe vehető szolgáltatások

 

A Felhasználó regisztráció nélkül böngészhet a bárki számára hozzáférhető, nyilvános alkalmi/ szezonális/ filmipari statiszta munkák hirdetései között, azonban azokra jelentkezését csak regisztráció után adhatja le.

3.2.        Regisztráció és adatlap kitöltése

 

3.2.1.   Felhasználó a regisztráció során köteles megadni saját e-mail címét és az e-mail címhez tartozó jelszót köteles meghatározni, továbbá vezetéknevét és keresztnevét is. Amennyiben az adott e-mail címről már történt regisztráció, úgy ezt a rendszer jelzi és a Felhasználó köteles más e-mail címet megadni. Felhasználó köteles jelszavát titokban tartani, a felhasználó jelszavaknak illetéktelen személyek általi megszerzéséért a JóDolgos.hu nem felelős.

 

3.2.2.   Felhasználó csak a jelen felhasználási feltételek és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadása esetén, az elfogadást követően jogosult regisztrálni a honlapra. Az elfogadást a megfelelő check boxok kipipálásával kell jelezni.

 

3.2.3.   Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapra csak abban az esetben regisztrálhat, ha betöltötte 18. életévét. Ennek tényéről a felhasználó a regisztrációkor nyilatkozik.

 

3.2.4.   A regisztráció csak a megadott e-mail címre küldött értesítés megerősítését követően válik aktívvá, ezért fontos, hogy a Felhasználó a saját valós e-mail címét adja meg, amelyhez a Felhasználó hozzáféréssel rendelkezik. 

 

3.2.5.   Regisztrációt követően létrejön a Felhasználó saját felhasználói fiókja.

 

3.2.6.   A regisztráció a szükséges adatok manuális megadásával történik. Ezután a Felhasználónak saját fiókjában lehetősége van adatai módosítására. Itt alapadatait, tartózkodási és születési adatait, egyéb információkat illetve képzettségi és érdekeltségi adatait adhatja meg kötelező vagy opcionális jelleggel. Jelen menüpontban az e-mail cím és jelszó módosítására is van lehetősége.

 

3.2.7.   A 3.2.6. pontban a Felhasználó által megadott adatokból a rendszer „mini önéletrajzot” generál tartalmazva a következő adatokat: vezetéknév, keresztnév, irányítószám, születési dátum, legmagasabb iskolai végezettség, jelenlegi státusz, preferált kifizetési mód, képzettség /szakma/ végzettség, nyelvismeret, jogosítvány és tapasztalat. Ezen felül e-mail cím és telefonszám, mint kapcsolattartási eszköz is a munkáltató rendelkezésére bocsájtódik. A felsorolt információkat a Munkáltató abban az esetben kapja meg, ha egy általa generált álláshirdetésre a Felhasználó jelentkezik.

 

3.2.8. A Munkáltató alapos mérlegelés után, -telefonos vagy egyéb egyeztetés után-, kiválasztja a számára megfelelő személyt a munkavégzésre az álláshirdetésre jelentkező Felhasználók közül. A kiválasztott Felhasználónak a fiókjában található „Megjelenek” gombbal meg kell erősítenie, hogy megjelenik a munkavégzés helyén, létrehozva a Munkáltató és a kiválasztott Felhasználó (továbbiakban Dolgozó) közötti megállapodást, amelynek részleteire a JóDolgos.hu nem tér ki, felelősség nem terheli.

 

3.2.9. Miután a munkavégzésre kiválasztott Felhasználó megerősíti, hogy a munkavégzés helyén és idejében megjelenik elvállalva ezzel a hirdetett alkalmi/ szezonális/ filmipari statiszta munkát, egyéb bizalmas adatai átkerülnek a Munkáltatóhoz, részleteiben: lakcím, adóazonosító jel, TAJ szám, anyja neve, születési név, születési hely és idő, valamint bankszámlaszám. A megnevezett bizalmas információk szükségesek a NAV-hoz történő munkavégzés előtti lejelentéshez az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai szerint, továbbá a Munkáltató és Dolgozó közötti egyszerűsített munkaszerződés elkészítéséhez és a munkavégzés után kiadandó foglalkoztatási igazoláshoz. Ennek hiányában a Munkáltató nem tudja biztosítani a munkavégzést, pótlásukra telefonos úton van lehetőség egyidőben a „Megjelenek” gombra való kattintással.

 

3.2.10. A munkavégzésre ki nem választott Felhasználók értesítést kapnak e-mailben a ki nem választás tényéről.

 

3.2.11. A munkavégzésre kiválasztott személy további állásjelentkezései törlődnek, amik ugyanazon időpontra vonatkoznak.

  

 

 

 

 

3.3.        Felhasználói fiók szolgáltatásai

 

3.3.1     Regisztrációt követően a Felhasználó adatait kitöltheti és módosíthatja beleértve az alapadatait, tartózkodási-, születési adatait, egyéb információkat illetve képzettségi és érdekeltségi adatait. Emellett egy darab profilképet is feltölthet magáról.

 

3.3.2     A Felhasználó álláslehetőségek között keresgélhet különböző szűrési feltételeket alkalmazva, mint megye/ település, ágazat, munkavállalói státusz, időszak, foglalkoztatás típusa vagy különféle kulcsszavak, mint vállalat vagy munkakör. Listázás után a munkakör megnevezésére kattintva a Felhasználó pontos leírást kap a munkavégzés helyére, idejére, jellegére vonatkozóan, elvárásokra és fizetésre vonatkozó leírással. A Felhasználónak lehetősége van a számára megfelelő munkára jelentkezni az ideális munkavégzési időszak megjelölésével, illetve a hirdetéshez tartozó elvárások megfelelőségének jelzésével.

 

3.3.3. Amennyiben a Munkáltató feltöltött bármely dokumentumot,- amely oktatóanyag vagy egyéb információs csomag, ami elengedhetetlen a munkavégzéshez,- a Munkáltató által meghirdetett állásra jelentkező Felhasználónak jelentkezéskor vállalnia kell ennek áttanulmányozását.

 

3.3.4. A Felhasználó saját fiókjában nyomon követheti állásjelentkezéseit, ahol megtekintheti az álláslehetőség adatlapját, a Munkáltató által feltöltött, átnézendő dokumentumokat és kapcsolattartási információkat. A jelentkezés visszavonására itt van lehetőség, továbbá a kiválasztás után is ebben a menüpontban tudja a Felhasználó megerősíteni megjelenését a munkán. Minden múltbeli, függőben lévő és már elfogadott álláslehetőség szerepel a listában státusszal jelölve.

 

3.3.5. Felhasználó bármikor jogosult az általa feltöltött adatokat, kiegészíteni, eltávolítani.

 

3.3.6. Felhasználó bármikor jogosult érvényes regisztrációját törölni.

 

3.3.7. Felhasználó a regisztrációt követően az őt érdeklő álláshirdetéseket megjelölheti kedvencnek.  A Felhasználó által elmentett hirdetések a Felhasználó általi törlésig a mentett hirdetések között maradnak.

  

3.3.8. A JóDolgos.hu tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy minden hirdetésnél vannak a Munkáltató által kötelezőnek megjelölt elvárások. Amennyiben ezeknek nem felel meg a jelentkező Felhasználó, úgy jelentkezése nem továbbítódik a Munkáltató felé.

 

3.3.9. A JóDolgos.hu a regisztrált Felhasználóknak a megadott e-mail címére a szolgáltatással kapcsolatos információkról, a szolgáltatás újdonságairól tájékoztató e-maileket küldhet.

 

3.3.10. A JóDolgos.hu az egyszerűsített foglalkoztatás, mint foglalkoztatási forma köré épülő honlap, amely alkalmi/ szezonális/ filmipari statiszta munkák hirdetésére rendeltetett. A Felhasználók a Tudnivalók menüpont alatt egy Munkavállalói összefoglalót találnak, ahol tájékozódhatnak az egyszerűsített foglalkoztatás őket érintő részleteiről.

 

3.3.11. Az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony Munkáltató és a Dolgozó között jön létre. A jogviszonnyal összefüggésben lévő bejelentési és egyéb kötelezettségekért a Munkáltató felelős. A JóDolgos.hu Felhasználójának, állásra jelentkezőjének és munkavégzésre kiválasztottjának az ezen jogviszonyból eredő kötelezettségének megszegéséért a JóDolgos.hu nem felelős.

 

3.3.12. Amennyiben a JóDolgos.hu Felhasználója jelentkezett egy munkára, a Munkáltató elfogadta a jelentkezését és a Felhasználó megerősítette, hogy megjelenik a munkavégzés helyén és idején, azonban ezt nem teszi meg előzetes értesítés nélkül, úgy kártérítésre kötelezett a Munkáltató felé kompenzálva annak kárát, legyen az a hirdetés költsége, az előzetes adó-és járulékfizetés miatt kieső összeg, vagy egyéb kár, ami a munkavégzés hiánya miatt keletkezett.

 

3.3.13. A Munkáltató a munkavégzés befejezése után jogosult a Dolgozó minősítésére, azaz kedvencek közé teheti, ha meg volt elégedve vele, és tiltólistára teheti, ha a jövőben nem engedélyezi adott személy jelentkezését saját hirdetéseire. A JóDolgos.hu ezeket nem hozza nyilvánosságra, csupán üzleti felhasználóink saját fiókjukban látják saját értékelésüket, azonban ha 3 különböző üzleti felhasználó ugyanazon személyt tiltólistára rakja, úgy a Felhasználó regisztrációja törlődik, és nem jogosult az oldal használatára.

 

4.              Egyéb 

4.1.          Felhasználó tudomásul veszi, hogy a JóDolgos.hu nem felel a hirdetések valóságáért, aktualitásáért. A JóDolgos.hu az álláshirdetések valóságát, aktualitását nem ellenőrzi.

 

4.2.          Felhasználó tudomásul veszi, hogy azzal, hogy a személyes adatait a JóDolgos.hu-ra feltölti, a honlapra regisztrál, a JóDolgos.hu nem vállal olyan kötelezettséget, hogy számára munkát biztosít. Ezért a JóDolgos.hu semmilyen tekintetben nem felelős azért, ha a Felhasználó a honlap szolgáltatásainak igénybevétele ellenére sem talál munkát.

 

4.3.          Felhasználó a JóDolgos.hu-n kizárólag saját személyével kapcsolatos adatokat adhat meg, és kizárólag saját magáról készült fényképet tölthet fel a honlapra. Felhasználó felelős az általa megadott adatok pontosságárét, valóságáért és aktuális voltáért, Felhasználó továbbá szavatol azért, hogy az általa feltöltött adatok és fényképek más személy vagy társaság személyiségi, szerzői, vagy egyéb oltalom alatt álló jogát nem sértik, és nem korlátozzák. Felhasználó a fentiek megsértéséből eredő minden kárért felelős, akár a JóDolgos.hu, akár harmadik személyek felé. Felhasználó köteles az adatait, azok megváltozása esetén aktualizálni, frissíteni.

 

4.4.          A Felhasználó által feltöltött személyi adatokon felül a tapasztalat, képzettség/szakma/végzettség, jogosítvány vagy nyelvismeret, vagy egyéb adat nem lehet megtévesztő, tisztességtelen, továbbá nem tartalmazhat reklámot, illetve nem lehetnek politikai célzatúak.

 

4.5.          A JóDolgos.hu jogosult a feltöltött egyéb adatokat, és fényképeket törölni és/vagy a honlapról eltávolítani, amennyiben a JóDolgos.hu megítélése szerint az megtévesztésre alkalmas, egyéb módon jogszabálysértő, ellentétben áll a szokásos gyakorlattal vagy etikai normákkal, illetve más személy személyiségi-, vagy egyéb jogát sértheti. Ilyen esetekben a Felhasználó nem jogosult az JóDolgos.hu-val szemben igényt érvényesíteni, még abban az esetben sem, ha utóbb kiderül, hogy a Felhasználó által feltöltött adat, fénykép egyébként jogszabályszerű volt, illetve nem sértette más személyi vagy egyéb jogát.

 

4.6.          Ugyanakkor a fenti eltávolítási, törlési lehetőség a JóDolgos.hu részéről csak lehetőség és nem kötelezettség. A JóDolgos.hu nem vállal kötelezettséget a Felhasználó által feltöltött adatok, fényképek ellenőrzéséért, kijavításáért, illetve a jogszabálysértő, vagy más személy személyiségi, vagy egyéb jogát sértő fényképek eltávolítására.

 

4.7.          Felhasználó az álláshirdetésekben megadott elérhetőségeken a munkáltatóval kizárólag a saját maga által betöltendő munkával kapcsolatban veheti fel a kapcsolatot. Egyéb célra (például reklámüzenetek küldése céljából) az álláshirdetésekben közzétett elérhetőségek nem használhatók fel.

 

4.8.          Felhasználó tudomásul veszi, hogy a JóDolgos.hu a munkáltatókkal nem áll semmilyen képviselői, ügynöki avagy meghatalmazotti viszonyban, így a JóDolgos.hu nem felelős semmilyen kárért, amely a Felhasználót a honlap szolgáltatásán keresztül vagy annak segítségével történő álláskeresés, állásra jelentkezés vagy munkaviszonyba lépés következményeként érhet. A JóDolgos.hu nem tartozik felelősséggel semmilyen, a munkaadó által a Felhasználónak tett ígéretért, sem pedig a munkaszerződés vagy egyéb szerződés feltételeinek betartásáért.

 

4.9.       Tiltott, jogellenes, valamint rendeltetésellenes felhasználások gyanúja esetén a JóDolgos.hu jogosult a hozzáférést előzetes értesítés nélkül megtagadni és a regisztrációt, illetve a feltöltött személyes adatokat törölni, amelyről értesíti a Felhasználót.

 

4.10.       Felhasználó kártérítési felelősséggel tartozik a jelen felhasználási feltételeket sértő felhasználásból akár a JóDolgos.hu-t, akár a munkaadót, akár más személyeket érő kárért.

 

4.11.       A JóDolgos.hu jogosult a honlap szolgáltatásait bármikor előzetes értesítés nélkül módosítani, vagy a szolgáltatást megszüntetni.

 

4.12.       A JóDolgos.hu jelen felhasználási feltételeket bármikor jogosult módosítani, amelyről a módosított felhasználási feltételek közzétételével értesíti a Felhasználókat. A módosítások a már korábban regisztrált Felhasználók általi használatra is automatikusan kiterjednek.

 

5.              Kapcsolat

5.1.        Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen felhasználási feltételekkel vagy a JóDolgos.hu szolgáltatásaival kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a következő elérhetőségeken. Panaszkezelés esetén szintén a lenti elérhetőségek használandók.

Név:

Györkös-Tavaszi Mónika ev.

E-mail:

info@jodolgos.hu

Telefon:

+36/30 / 179-9291

Székhely:

8400 Ajka, Gyöngyvirág u. 4.